Предстоящи събития

1
1
1
1
1
1
previous arrow
next arrow

ДоброТворство, вяра и любов

ДоброТворство,
вяра и любов

Общуване с приемане, емпатия и любов

* Промотираме отношение на любов, приемане и емпатия между хората;

* Разпространяваме и насърчаваме добрите новини;

* Обединяваме хора с различни гледни точки.

4
2

Изкуство и култура

* Насърчаваме хора с различни таланти да изявят себе си;  

* Помагаме на творци и професионалисти в различни области да се свързват помежду си;

* Предлагаме платформа за търсещите изкуството във всички негови форми.

Християнство

*  Осигуряваме достъп за всеки до християнска литература;

*  Живеем и популяризираме християнските ценности;

*  Отговаряме на въпроси, свързани с християнството.

3
home

Личностно развитие, професионално и духовно израстване

* Организираме обучения, семинари, дискусионни клубове;

* Представяме литература, свързана с личностното и духовно израстване;

* Провеждаме събития, в които професионалисти споделят своя опит.

Приятели с Кауза

* Насърчаваме и промотираме добруването като начин на живот;

* Представяме и популяризираме доброволчески организации и отделни хора с кауза;

* Помагаме на хора в нужда да намерят адекватна подкрепа;

* Обучаваме доброволци и им помагаме да бъдат успешни в призива си.

5