Приятели с кауза – Моника Николова и Алекс Валенсуела от А21

👀 Срещаме ви очи-в-очи с нашите #приятелискауза! В епизод 8 ни гостуват Моника Николова и Алекс Валенсуела от Фондация “Кампания А21”.

💚 Фондация “Кампания А21” се бори с трафика на хора и съвременното робство, в което живеят над 50 млн. души по цялия свят днес. Вече 12-та година неуморно и всеотдайно екипа провежда:

✅ информационни сесии и превенционни програми в детски градини и училища,

✅ обучения на професионалисти на първа линия като гранична полиция и социални работници,

✅ разпространяване на информационни материали,

✅ ежегодни публични кампании за повишаване нивото на обществената информираност относно трафика на хора,

✅ участия в ефир и още много.

📞 Също така фондацията управлява националната гореща линия за борба с трафика на хора 0800-20-100 – ключов инструмент в националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик в България.

💥 Дългогодишните усилия на фондацията в сферата на информирането и превенцията са доказали, че знанието е най-добрата стратегия за предотвратяване на престъплението преди да се е случило.

🗣️ Информираността е ключ към превенцията, а превенцията ключ към прекъсване на този порочен цикъл наречен трафик на хора!

👉 Повече за А21: https://www.a21.org/content/bulgaria/gr4ut4

💚 Дарения: https://www.a21.org/content/donate/grlpag#page-14119

👉 Още начини, по които можете да подкрепите мисията на А21: https://www.a21.org/content/bulgaria/gr4ut4