„ОБРАТНО“ от Теменуга Маринова

Почетна награда в категория „Поезия“ на Литературен конкурс „Като дете“ 2023

Нещо мъничко, шарено, 

балонче, бонбонче,

закачено за небосклона.

На пръсти го стигах, 

доколкото помня,

а вече- доколкото мога.

Тези победи бяха загуби всъщност.

Тези стъпки нагоре-надолу- погрешни.

Аз танцувах на пръсти ужасно несръчно,

но с такава наивна надежда

до глупост, до кръв

отстоявах стремежа.

Срещу слънцето гледах 

по-дълго от всеки,

додето кръгът му не станеше черен

и напълно достатъчен 

за човешка утеха.

Бе напълно достатъчен

тогава. 

Сега

изучавам как верния

дъх да прогоня.

Трябва да свиквам

с голямата височина.

Балонче, бонбонче

на небосклона.

***

За автора:

От Варна.