„Още преди да изпиша“ от Рая Енева

Почетна награда в категория „Поезия“ на Литературен конкурс „Като дете“ 2023

Още преди да изпиша красиво

буквата „А“,

издрасквах по листа 

едни криволичещи мои неща.

И си мислех тогава,

че нещо значат

и че тайнство са те,

и все питах мама –

да ми разкаже,

какво е написало

това нейно дете.

Тя се усмихваше,

с поглед сериозен,

впит странния лист.

И как ги измисляше…

Къде ли ги виждаше…

Още се мая,

но винаги казваше,

че слънчеви руни

аз съм изваяла.

И се сгушвах в ръцете й

и я слушах с възхита,

превита на две.

Тя прошепваше тайнствено:

„Вяра, Обич, Род

и от Бога защита,

си изписала

мило дете!”

И на Великден,

на патдесетница,

или на Рождество,

пак съм във Храма –

води ме,

учи ме във вярата,

моята мама!

***

За автора:

12г