„По детските стъпки“ от Вероника Иванова

Почетна награда в категория „Поезия“ на Литературен конкурс „Като дете“ 2023

Прихождат децата към Него,

а ние стоим отстрани натъжени.

Сърцата ни кухи черупки,

на морски чудовища

напуснали 

своите тъмни леговища.

В очите ни плаващи дупки

от сълзи неизплакани.

Нозете ни здрави, ръцете ни силни,

но някъде вътре камбаната бие на глухо.

А децата все така при Него отиват,

с умирени и нежни сърца, 

с укротени и топли очи.

Когато подготвим сърцата си, 

а то значи

камъка в тях да строшим 

ще тръгнем полека 

след стъпките детски

по най-тясната, трудна пътека.

И дано с покаянието си

да стигнем до него Бого-Човека.

***

За автора:

Родена в Пловдив. Има издадена една монография“ Семейните отношения и юношите. В опит за разбиране на тинейджъра.“ Нейни публикации има в в-к “ Стършел“, алманаси на „Буквите“, “ Литературен вестник“ , вестник “ Искри“. Носител на множество литературни награди за поезия и проза.